Angielski dla studentów – wszystko co potrzebujesz

Certyfikat – jaki i co który daje

Certyfikaty z języka angielskiego – typy i korzyści.

Większość osób chcących po ukończeniu studiów pracować za granicą decyduje się na podejście do jednego z licznych testów, umożliwiających zdobycie certyfikatu językowego w określonym zakresie. Ze względu na mnogość możliwości spróbujemy poniżej pokrótce sklasyfikować typy możliwych do uzyskania certyfikatów. Pierwszym, najogólniejszym podziałem jest to, czy dany certyfikat jest ogólny, czy szczegółowy. Certyfikaty z języka angielskiego należące do klasy ogólnych to First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE) oraz Certificate of Proficiency in English (CPE), a także Test of English as a Foreign Language (TOEFL), International English Language Testing System (IELTS), London Tests of English i European Language Competence Licence Quality Alliance (ELCL QA). Biznesowe certyfikaty z angielskiego to trzy poziomowy Business English Certificate i czteropoziomowy London Chamber of Commerce and Industry (LCCI). Zdecydowanie najpopularniejszym ze wszystkich jest FCE, głównie ze względu na jego dostępność oraz na fakt, że zaliczony pozytywnie potwierdza znajomość języka na poziomie „upper intermediate”, czyli średnio-zaawansowanym wyższym, co w zupełności wystarcza większości osób. Dla tych, którzy chcą uzyskać certyfikat z angielskiego pozwalający na pracę na przykład w organizacjach rządowych czy na zagranicznych uczelniach wyższych, przeznaczony jest certyfikat TOEFL, który jednak od FCE różni się głównie tym, że jego wynik jest ważny przez dwa lata (FCE – bezterminowo). Najważniejszą korzyścią dla osoby posiadającej certyfikat z angielskiego jest potwierdzenie umiejętności językowych oraz uzyskanie uprawnień do nauczania języka angielskiego w polskich szkołach (należy również spełnić pewne dodatkowe wymagania).

Certyfikaty z języka angielskiego – czy warto?

We współczesnym świecie znajomość języka angielskiego dla wielu osób jest już koniecznością, wymuszoną nie tylko przez dynamicznie rozwijający się rynek pracy, ale także przez fakt, że ten właśnie język jest najczęściej używany do komunikacji między osobami pochodzącymi z różnych krajów, kultur czy kontynentów. Jednym ze sposobów na potwierdzenie własnej sprawności posługiwania się angielskim jest zdobycie tak zwanego certyfikatu językowego. Certyfikaty z języka angielskiego są dostępne na wielu poziomach, w zależności nie tylko od stopnia zaawansowania, ale też profilu językowego – istnieją certyfikaty z języka angielskiego ogólne (tu jako przykład wymienić można popularny FCE lub TOEFL), jak też na przykład biznesowe (LCCI i inne). Na pytanie czy rzeczywiście trzeba taki certyfikat mieć odpowiedzieć można generalnie, że tak, zwłaszcza jeśli planuje się dłuższy pobyt za granicą i pracę (czy to jeszcze jako student, czy to po studiach). Powód jest prosty: certyfikat z angielskiego jest dokumentem wydawanym przez zagraniczne podmioty, a więc automatycznie jest to dokument nie tylko potwierdzający nasze umiejętności, ale także legalny i uznawany w danym kraju, czego nie da się powiedzieć o dyplomach magisterskich wydawanych przez polskie uczelnie – spora część z nich nie jest honorowana poza granicami Polski. Jeśli natomiast nie zamierzamy szukać zatrudnienia za granicą, wystarczy „zwyczajny” dyplom magisterski. Ponieważ egzamin na dowolny certyfikat z angielskiego nie zawsze jest sprawą prostą, dobrze jest się do niego przygotować – czy to we własnym zakresie, czy to korzystając z usług jakiejś szkoły językowej, jak na przykład Speak Up. Niektóre szkoły dają nawet gwarancję, że po zakończonym kursie absolwent na pewno uzyska certyfikat z angielskiego na określonym poziomie.

Komentarze wyłączone.